Lambda Function Security

April 9, 2020
Defense in depth: when perimeter security is not enough
Previous Presentation
AWS 101
AWS 101

Guida rapida alle soluzioni AWS. Our portfolio.

Next Presentation
Intelligenza Artificiale
Intelligenza Artificiale

Il ruolo della PA italiana nella strategia nazionale ed europea